THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỨNG NHẬN

• Chứng nhận An toàn thực phẩm được cấp bởi Cục Quản lý Thực phẩm Việt Nam.

• Chứng nhận HALAL được cấp bởi Ủy ban Hội đồng quản trị Hồi giáo tại Việt Nam.

• Chứng nhận GMP (Thực hành tốt sản xuất) được cấp bởi TUV NORD CERT Việt Nam

• Chứng nhận HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) được cấp bởi Bureau Veritas Việt Nam

• Chứng nhận ISO 9001: 2008 được cấp bởi Bureau Veritas Việt Nam

THÀNH TÍCH

• Giải thưởng Doanh nghiệp nổi bật tỉnh Bình Dương được trao bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2007, 2008 & 2013.

• Giải thưởng Doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách thuế từ năm 2012

• Giải thưởng Doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách bảo hiểm y tế & bảo hiểm được trao bởi Giám đốc BHXH nhiều năm liên tiếp

• Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao được trao bởi Hiệp hội Hỗ trợ Kinh doanh & Saigontiepthi, Saigon Media nhiều năm liên tiếp từ năm 2002.

• Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam được trao bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2006, 2008 và 2010.

• Giải thưởng Doanh nghiệp chấp hành tốt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm được trao bởi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Y tế Bình Dương năm 2003, 2005 và 2006

• Cúp Top 100 thương hiệu phát triển bền vững được trao bởi Báo Người Hà Nội vào năm 2013.